Tyreoidit – inflammation i tyreoidea

Autoimmun / lymfocytär Icke–autoimmun
Tyreoglobulin-Ak ibland påvisbara Tyreoglobulin-Ak ej påvisbara
TPOAk oftast påvisbara TPOAk ej påvisbara
Olika manifestationer

 • Hashimoto
 • Atrofisk
 • Spontan/”tyst”
 • Post partum
 • Juvenil
 • Fokal
Olika patofysiologier

 • Subakut; de Quervain
 • Jod – amiodaron
 • Fysikalisk/radiojod
 • Trauma – ”seat belt”
 • Bakteriell
 • Nya immunmodulerande läkemedel t.ex.
  "checkpoint inhibitors" och "tyrosinkinashämmare"

Annan ovanlig: Riedel

Tyreoidit, inflammation i sköldkörteln är ett vanligt tillstånd. Den vanligaste bakomliggande mekanismen är en autoimmun process där kroppens eget immunförsvar riktas mot sköldkörteln. Typiskt ses i histologiskt snitt riklig inlagring av inflammatoriska celler; lymfocyter. Fokal tyreoidit avser en lokalt avgränsad inflammation som inte ger symtom eller påverkar funktionen.

Av de icke autoimmuna orsakerna till tyreoidit är subakut tyreoidit den vanligaste.

Amiodaron, som innehåller mycket jod, kan orsaka en svårbehandlad tyreotoxikos, som följd av bl a förmodad sköldkörtelinflammation.

Strålningen som sköldkörteln utsätts för i samband med radiojodbehandling kan också leda till en inflammatorisk reaktion i sköldkörteln med utsläpp av tyreoideahormon.

Övriga former är ovanliga men nya immunmodulerande läkemedel används på allt fler indikationer.