Tyreotoxikos

Exempel på orsaker

 • Autoimmun diffus toxisk struma – Graves sjukdom
 • Toxisk knölstruma
 • Toxiskt autonomt adenom
 • ”Destruktionsfas” , initialt vid tyreoidit
  • subakut tyreoidit
  • post partum / tyst tyreoidit
 • Jodinducerad hypertyreos; exempelvis efter jodkontrastmedel till pat med ”struma”
 • Läkemedel (t ex amiodaron, interferon, nya immunmodulerande medel samt vissa tyrosinkinashämmare)
 • Factitia: överdosering av tyroxin / trijodtyronin
 • TSH-producerande hypofystumör
 • Ektopisk hormonproduktion, t.ex. struma ovarii

Vid symtom på hög sköldkörtelfunktion – tyreotoxikos – görs bestämning av TSH, fritt T4 och gärna även fritt T3. Vid bekräftad misstanke, blir nästa steg att avgöra vilken bakomliggande sjukdom i sköldkörteln det rör sig om. Vid oklarhet ger tyreoideascintigrafi god vägledning avseende de vanligaste orsakerna (Graves, knölstruma, autonomt adenom, tyreoidit). Se scintigrafi i bild 4 i modulen Atoxisk/toxisk struma.

Bestämning av antikroppar riktade mot TSH receptor (TRAk) är till stor hjälp i differentialdiagnostiken; förhöjda värden är markör för Graves sjukdom.

Ovan listas de vanligaste sjukdomarna, främst Graves sjukdom, toxisk knölstruma och autonomt adenom. Den inledande fasen av en tyreoidit kan medföra ett så stort läckage av hormon att patienten får tyreotoxiska symtom. En ökad hormonell aktivitet uppkommer ibland i en multinodös struma som exponeras för stora mängder jod, så som kan bli fallet vid röntgenundersökning med intravenös jodhaltig kontrast. Symtom orsakade av progress av patientens tyreoideafunktion kommer ofta först några veckor efter röntgenundersökningen, varför en noggrann anamnes är viktig för att förstå sambandet. Liknande latens ses mellan start av ovan listade läkemedel och uppkomst av tyreotoxikos.

TSH-producerande hypofystumörer är ovanliga och i dessa fall kan TSH vara normalt eller högt när fritt T4 och fritt T3 är höga och förklarar patientens symtom.

Vid struma ovarii bildas hormon i tyreoideafolliklar i ovariet, ibland lokaliserade i en ovarietumör. Vid tyreoideascintigrafi ses lågt upptag över halsen men högt upptag nertill i buken.