Interaktioner med tyroxin och andra läkemedel

Interaktioner som kan medföra dosändring av läkemedlet eller av dosen tyroxin eller påverka nivåerna av S-T4, S-T3 eller TSH:

C:     Warfarin
B:     Karbamazepin, imatinib m fl andra tyrosinkinashämmare, sertralin, rifampicin
C:     Kliniskt betydelsefull interaktion som kan hanteras med till exempel dosjustering.
B:     Interaktionens kliniska betydelse är okänd och/eller varierar.

(www.janusinfo.se)

En annan form av interaktion är att effekten av ett nytt läkemedel påverkar effekten av tidigare insatta medel. Således kan en patient med hypotyreos få ökad effekt av warfarin när tyroxin sätts in. Det är således viktigt att göra extra kontroll av PK värdet i ett sådant fall.

Annat att tänka på är att antidiabetika och östrogen kan påverka behovet/dosen av tyroxin.