Läkemedel som kan sänka TSH

 • Tyroxin – fysiologiskt
 • Andra medel som kan ge TSH suppression:
  • Glukokortikoider
  • Dopaminagonister
  • Somatostatinanaloger
  • Bexaroten
  • Mitotan

Ger dock sällan kliniskt betydelsefulla effekter men kan leda till ”tolkningssvårigheter”. Framför allt glukokortikoider.

Andra läkemedel än tyroxin kan påverka frisättning av TSH, t ex glukokortikosteroider som högt doserat övergående kan sänka TSH. Det blir sällan något praktiskt probelm frånsett tolkningssvårigheter om lågt TSH uppmätts.