Medel som kan hämma absorption av tyroxin

D1 Jonbytare
C4-C3 Järn och kalciumpreparat
C4 Aluminiumhaltiga antacida
C3 Lantan
C3 Kolestyramin
C3 Sevelamer
C3 Sukralfat
C2 Magnesium
C1 Orlistat
C0 Kolestipol
Fibertillskott och fiberrik kost
D: Kliniskt betydelsefull interaktion som bör undvikas. 4 = stark dokumentation
C: Kliniskt betydelsefull interaktion som kan hanteras med till exempel dosjustering.

(www.janusinfo.se)

Det finns en rad läkemedel som kan störa upptaget av tyroxin. De viktigaste är järn och kalcium. Om patienten behöver dessa medel får man planera att intag av respektive läkemedel görs med minst 4 timmars intervall, samt kontrollera TSH.