Sjukdomar där absorption av tyroxin kan påverkas

  • Malabsorption
  • Bakteriell överväxt i tarmen
  • Långvarig diarré
  • Atrofisk gastrit / behandling med protonpumpshämmare
  • Övervikts- / gastric by-pass och tunntarmsoperation / tarmresektion

Upptaget av tyroxin är i stort sett pålitligt hos patienter utan tarmsjukdom. Atrofisk gastrit medför nedsatt bildning av magsyra och högre pH vilket kan ha betydelse för upplösningen av tabletten och frisättning av tyroxinmolekylen. Som vanligt avgör TSH om upptaget av tyroxin är tillräcklig för patientens behov.