Tyreoidea.se

är en onlineresurs med information om terapiområdet tyreoidea hos vuxna, och riktar sig till läkare. Informationen baserar sig på aktuell vetenskaplig litteratur och guidelines samt författarnas kliniska erfarenheter. Materialet är ämnesindelat i moduler för ökad användbarhet.