Inledning hypotyreos

  • Orsaker/symtom
  • Diagnostik
  • Behandling/terapimål

I detta avsnitt behandlas i första hand hypotyreos, bakomliggande orsaker, tolkning av tyreoideaprover samt rekommendationer om substitutionsbehandling med tyroxin. Betydelsen av korrekt substitution med tyroxin till gravida har betonats kraftfullt under senare år. I slutet av detta avsnitt tar vi upp detta. Graviditet behandlas även i ett separat avsnitt.