Integritetspolicy

Dataskydd och sekretess är högt prioriterade i Orifarm-koncernen ("Orifarm" eller "vi"). Denna integritetspolicy ger tydliga riktlinjer för hur Orifarm behandlar dina personuppgifter. Vidare förklarar vi hur vi använder de personuppgifter som du lämnar oss och/eller som vi får när du besöker vår webbplats och använder olika tjänster på webbplatsen.

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktinformation

Orifarm Generics AB
Ingmar Bergmans Gata 2
114 34 Stockholm
Tel: +46 (0)40-680 02 60
E-post: info@orifarm.com

2. Insamling av personuppgifter

Du blir alltid informerad i samband med insamling av personuppgifter om dig. Personuppgifter som samlas in av oss kan innefatta exempelvis ditt namn, din e-postadress och liknande identifieringsdata, inklusive information om din navigering på webbplatsen.

I samband med att du lämnar dina personuppgifter anger vi alltid om det är frivilligt eller om det är nödvändigt för att slutföra den önskade åtgärden.

Dina personuppgifter samlas in under en eller flera av följande omständigheter:

 • när du tecknar en prenumeration på Orifarms nyhetsbrev
 • när du är kund eller leverantör till Orifarm
 • när du rapporterar biverkningar
 • när du rapporterar påståenden angående produkter
 • när du vidarebefordrar förfrågningar/frågor angående produkter
 • när du är arbetssökande
 • när du går in i någon av Orifarms lokaler

3. Användning av personuppgifter

Personuppgifter samlas in och används i samband med:

 • prenumeration på nyhetsbrev
 • kampanjinformation
 • utskick av annat marknadsföringsmaterial, inklusive inbjudningar till evenemang
 • utskick av återkallanden
 • prisförändringar
 • organisatoriska förändringar
 • rapporter om biverkningar till läkemedelsmyndigheterna
 • kundrelationer
 • leverantörsrelationer
 • rekryteringsprocesser
 • insamling och utvärdering av konsumentrecensioner
 • andra marknadsföringsinitiativ

Observera att vi använder dina personuppgifter för att skicka marknadsföringsmaterial bara om du tidigare har gett oss ditt uttryckliga samtycke, om inte lagstiftningen gör det möjligt för oss att kontakta dig, utan ditt samtycke.

Orifarm för statistik över vilka områden av webbplatsen våra användare besöker och vilka produkter användarna föredrar. Dessa data innehåller inga personuppgifter. Vidare samlar vi in information om vilka produkter våra användare som helhet föredrar. Dessa uppgifter används även för att förbättra webbplatsen. Vi säljer inte och vi lämnar heller inte ut information på annat sätt om hur våra användare navigerar och använder vår webbplats. Vi kan inte se var du kommer ifrån eller vart du tar vägen på internet när du lämnar vår webbplats.

4. Överföring till andra personuppgiftsansvariga

Vi överför inte dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande. Under särskilda omständigheter och enligt lag kan det vara nödvändigt att överföra uppgifter till offentliga myndigheter eller polis. Till exempelvis kan anonyma uppgifter lämnas till läkemedelsmyndigheterna vid rapportering om biverkningar. Vid omstrukturering eller fullständig eller partiell försäljning av bolaget lämnas uppgifter ut enligt gällande lagstiftning om behandling av personuppgifter.

5. Radering av personuppgifter

Vi raderar dina personuppgifter när vi inte längre behöver behandla dem enligt ett eller flera av de ändamål som anges ovan i avsnitt 3. Uppgifterna kan dock bearbetas och lagras under längre tid i anonymiserad form.

6. Cookies

Cookies är datafiler som skickas från webbservrar till webbläsare, där de också lagras. Varje gång en webbläsare begär en sida från servern, skickas information tillbaka till servern.

Sessionscookies sparas på användarens dator för att känna igen enheten. De bibehålls tills de raderas eller löper ut.

Genom att använda cookies, är det möjligt att generera statistik över besökarnas användning. Cookies kan lagra information som användarpreferenser.

Användning av cookies
Orifarm.se använder cookies för att övervaka trafiken, för att optimera webbplatsens innehåll och i marknadsföringssyfte. All insamlad information är fullständigt anonymiserad och Orifarm delar inte cookies med någon tredje part.

Borttagning av cookies
Du kan enkelt radera cookies under "Preferences/Inställningar" i valfri webbläsare. Några webbläsare erbjuder även alternativet att blockera cookies, detta kan ha en negativ påverkan på användbarheten av vår webbplats.

Google Analytics
Orifarm.com använder Google Analytics, en tjänst för webbanalyser från Google Inc. Detta sker för att få bättre inblick i användarbeteende när användare utforskar webbplatsen. Insamlad information omfattar antalet besökare, landsinställning etc., och låter oss förbättra vår webbplats för att göra den mer användarvänlig baserat på denna statistik.

För ytterligare information, besök Google Analytics för allmän information om Google Analytics säkerhets- och sekretessprinciper.

7. Säkerhet

Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna rutiner uppfyller våra höga säkerhetsstandarder. I enlighet med detta strävar vi efter att skydda kvaliteten och integriteten i dina personuppgifter. I rapporter om biverkningar anonymiserar vi alla personuppgifter så långt det är möjligt med hänsyn till rättsliga krav.

8. Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att få information om de personuppgifter om dig som vi behandlar, men med vissa undantag enligt lag. För vissa personuppgifter har du enligt reglerna rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade eller blockerade. Dessutom har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss och rätt att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

9. Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har gett, och vi tar bort dina personuppgifter om vi inte kan fortsätta behandlingen baserat på ett annat ändamål. Om du vill återkalla ditt samtycke, ta kontakt med oss på dataprotection@orifarm.com.

10. Länkar till andra webbplatser m.m.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller till integrerade webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehållet på andra företags webbplatser eller för dessa företags praxis vad gäller insamling av personuppgifter. När du besöker andra webbplatser bör du läsa igenom webbplatsens policy om skydd av personuppgifter och andra relevanta policyer.

11. Ändring av uppgifter m.m.

Om du vill uppdatera, ändra eller radera de personuppgifter vi har om dig, om du vill få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig eller om du har frågor angående ovanstående riktlinjer, kan du kontakta oss på dataprotection@orifarm.com. För att begära tillgång till uppgifter som behandlas om dig, fyll i begäran här.

12. Klagomål

Om du vill klaga på behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss via e-post, telefon eller brev enligt kontaktuppgifterna i detta avsnitt 12.
Du kan också kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.