VAD ÄR TYREOIDEA.SE?

Tyreoidea.se är en onlineresurs med information om terapiområdet tyreoidea och riktar sig läkare. Informationen baseras på aktuell vetenskaplig litteratur och guidelines samt klinisk erfarenhet.

HUR FUNGERAR TYREOIDEA.SE?

Materialet på tyreoidea.se är ämnesindelat i moduler för ökad läsbarhet. Varje modul innehåller ett antal sidor som du navigerar på genom att trycka på pilarna till höger eller vänster på skärmen. Det går även att hoppa mellan sidor genom att klicka på rutorna längst ned på sidan. Vill man hoppa mellan moduler kan du göra det i listan under hemknappen eller gå tillbaka till hemsidan.

Utbildningen innehåller ett antal bilder och diagram. Dessa förstorar du genom att föra muspekaren över bilden och klicka.

Det är även inkluderat patientfall i utbildningen. För att få fram förslag till omhändertagande och vidare handläggning så klickar du på rutan under respektive patientfall.

VEM LIGGER BAKOM TYREOIDEA.SE?

Detta utbildningsmaterial om sjukdomar i tyreoidea är sammanställt av en grupp specialister i Sverige med gedigen erfarenhet av diagnostik, behandling och forskning inom området endokrina sjukdomar och som under de senaste 2-3 decennierna allt efterhand har tagit fram information om tyreoideasjukdomar i form av böcker, videofilmer och CD-skivor.

Materialet till denna hemsida baseras även på en textbok av Nyström, Berg, Jansson, Torring och Valdemarsson; Thyroid Disease in Adults; Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011 ( nr 16 i listan med lästips ).

Innehållet i detta material baseras dels på våra tidigare arbeten, dels på nationella och internationella riktlinjer samt på ny kunskap som erhållits vid nationella och internationella vetenskapliga möten.

Vi tror att det finns ett stort behov av ett uppdaterat webb-baserat utbildningsmaterial om tyreoideasjukdomar som ger vägledning vid diagnostik, tolkning av laboratorieanalyser, behandling och uppföljning.

Arbetet med att ta fram detta material uppfyller de regler som framgår av till varje tid gällande "LIF-avtal". Följaktligen har Takeda Pharma AB eller Orifarm Generics AB inte haft synpunkter på eller på något sätt påverkat innehållet. Materialet återspeglar därför endast författarnas synpunkter och är baserat på evidens och vetenskaplig dokumentation samt på författarnas långa kliniska erfarenhet inom området.

Författarna kommer från Göteborg, Stockholm samt Lund. Vi har ansträngt oss för att innehållet skall kunna användas över hela landet och inte vara präglat av lokala uppfattningar och traditioner. Vi har därför ägnat mycket tid åt att jämka samman våra ibland något skilda uppfattningar inom detta vida fält.

Författare:

Docent Jan Calissendorff, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Docent Anders Isaksson, Klinisk Kemi, Laboratoriemedicin, Skåne

Docent Ove Törring, Karolinska Institutet/Södersjukhuset, Stockholm

Docent Stig Valdemarsson, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Tidigare medlemmar:

Professor Ernst Nyström, Göteborg

Docent Gertrud Berg, Göteborg

Professor Göran Lindstedt, Göteborg

Docent Svante Jansson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

TILLSTÅND

Materialet inklusive bilder på denna webbsida är skyddat av upphovsrätt och kan inte användas utan tillstånd.