Inledning Fysiologi

– Bakgrund
– TSH, T4, T3, TPOAk, TRAk
– T4-TSH “set-point”

I detta inledande avsnitt fokuserar vi på tolkningen av analysresultat för TSH, T4 och T3 och ger även en bakgrund till hur den enskilda individens laboratoriesvar kan tolkas även vid små avvikelser eller vid oklara symtom. Vi betonar värdet av TSH som markör för primär störning i sköldkörtelns funktion hos personer som har normal funktion i hypofys och hypotalamus, men också att TSH kan behöva kompletteras med kontroll av T4 och ibland också av T3 i den primära utredningen. På den sista bilden visar vi TSH och T4 vid några ovanliga tillstånd, där man kan ha svårighet att korrekt tolka resultaten för TSH och T4.

Vid bestämning av T4 och T3 mäts vanligen den fria fraktionen, Fritt T4; Fritt T3; se bild 12.