Patientfall 10

En 26-årig kvinna som efter en operation för hypertyreos har substitution med tyroxin 100 µg dagligen. Patienten har emellertid varit slarvig med sin medicinering och i perioder inte tagit sin medicin regelbundet.

Vid den årliga kontrollen för receptförnyelse har tyreoideaprover kontrollerats:

TSH: 8 mIE/L

Fritt T4: 18 pmol/L

När du skickar receptet berättar patienten att hon är gravid i 10:e veckan.

På grund av oro har patienten sökt på internet och funnit att det kan vara ogynnsamt för barnet om modern har hypotyreos under graviditet.

Hur går man vidare?

Se förklaring av patientfall

Proverna talar för otillräcklig substitution. Denna provprofil med högt TSH men normalt fritt T4 kan också ses hos en patient som inte tagit sin dos regelbundet (högt TSH) men nu rättat till detta så att fritt T4 är normalt men TSH ännu inte hunnit gå ner till inom referensområdet.

Fallbeskrivningen påminner å andra sidan också om behovet av att öka substitutionen med tyroxin redan tidigt i graviditeten, särskilt hos de patienter som inte har någon egen tyreoideafunktion kvar, vilket kan vara fallet här efter en operation för hypertyreos då man numera ofta tar bort hela körteln.

Således skall man här omgående öka på doseringen för adekvat substitution under graviditeten, så att TSH går till värden inom referensområdet, där de flesta friska finns i intervallet 0.5 – 2.5  mIE/L vilket kan tjäna som målvärde.