Patientfall 15

67-årig kvinna som på grund av kronisk autoimmun tyreoidit och hypotyreos haft behandling med tyroxin i samma dos sedan 48 års ålder. Hon brukar må bra på 125 µg/dag som hon tar på morgonen och TSH har genom åren legat på 0,9 – 1,8 mIE/L vid årliga kontroller. Fritt T4 på 14 – 16 pmol/L.

Vid senaste kontrollen låg TSH på 6,5 respektive 7,5 mIE/L med en månads mellanrum.

Fritt T4; 11 respektive 12 pmol/L.

Vad ska man tänka på?

Se svar på patientfall

Högt TSH och lågt T4 talar för att patienten inte fått in tillräckligt av sin ordinarie dos tyroxin. I första hand tänker man på om patienten verkligen tagit sitt läkemedel och om hon kan ändrat sin rutin för tablettintag så att samtidigt intag av mat kan ha lett till ett sämre upptag av tyroxin. Eftersom det fungerat bra i många är detta osannolikt. I stället undrar man om patienten fått något nytt läkemedel som kan ha haft effekt på upptaget av tyroxin.