Tolkning av TSH och första provsvar hos den gravida (1:a trimester)

TSH <0,1 mIE/L: Hypertyreos – gestationell eller genuin?  För hög dos tyroxin? Kontroll TSH fritt T4 fritt T3

TSH 0,1-4,0 mIE/L: Ingen ytterligare utredning i avsaknad av misstanke om tyreoideasjukdom – se föregående sida

TSH >4,0 mIE/L: Komplettera med fritt T4, eventuellt TPOAk. Justera/Inled behandling/tyroxin