Analys av TSH kompletteras ofta med analys av fritt T4 och ev fritt T3

  • T4 och T3 transporteras bundna till transportproteiner som
    • kan sjunka vid annan sjukdom
    • ökar under inverkan av t ex östrogen (p-piller, graviditet)
  • Man föredrar därför att bestämma den fria fraktionen av T4 resp T3
  • Fritt T4 ger information om sjukdomens svårhetsgrad vid hyper- och hypotyreos
  • Fritt T3 ger värdefull information vid hypertyreos, särskilt vid knölstruma
  • Fritt T4 skall alltid analyseras i kombination med TSH vid utredning av tyreoideafunktionen hos patient med känd eller misstänkt hypofyssvikt

Fördelen med att bestämma den fria fraktionen av T3 och T4 är att man då undviker den felkälla som variationer i bärarproteinerna medför vid mätning av proteinbundna fraktioner, total T4 och total T3, t ex vid annan sjukdom, graviditet, eller under påverkan av östrogen.