Tyreoideafunktionsrubbning

Bilden visar antalet kvinnor/1000 med risk att årligen insjukna i hypertyreos (rött) och hypotyreos (blått)

Hypertyreos förekommer i alla åldrar. Den bakomliggande orsaken skiljer sig över åren. Graves (Basedows) sjukdom är vanligast i yngre ålder. Nodös struma ökar med åldern och följaktligen är toxisk nodös struma vanligare hos äldre. Hypotyreos finns också i alla åldrar men notera den ökade risken för kvinnor att drabbas av hypotyreos från och med åren efter klimakteriet.