TSH är inte normalfördelat

Diagrammet visar hur TSH fördelar sig inom en större grupp eutyreoida personer. När man tar fram referensområde för TSH är det väsentligt om personer som har TPO antikroppar, dvs. är anti-TPO-positiva, inkluderas eller exkluderas. Som framgår av diagrammet kommer referensintervallets övre gräns beräknat på en anti-TPO-negativ population att vara lägre än för en population där även anti-TPO-positiva individer ingår. Observera det stora spannet för TSH i en tyreoideafrisk population – det är en 10-faldig skillnad mellan den nedre och den övre referensintervallsgränsen. Histogrammet visar dessutom att majoriteten av eutyreoida har TSH mellan 0,5 och 3 men också att friska individer kan ha TSH upp till 5 mlE/L.

Vanligen baseras referensintervallet för TSH på anti-TPO-negativa individer. Det är därför som de orange staplarna är mest representativa för kliniskt bruk.