Förekomst av tyreoideasjukdomar i Sverige

  • Tyreoideasjukdom – folksjukdom!
  • Cirka 5% har haft eller har hyper-/hypotyreos
  • 4-8 gånger vanligare hos kvinnor än hos män
  • Incidensen av hypertyreos är cirka 30 fall på 100 000 invånare årligen
  • Cirka 0,5% av kvinnor kan ha odiagnosticerad hypotyreos
  • 5-10% av kvinnor >50 år har palpabel struma

Tyreoideasjukdomar är vanliga i befolkningen; lika vanligt som diabetes! Av oklar anledning drabbas kvinnor oftare än män av sköldkörtelsjukdom. Ultraljud används alltmer och har visat att 60–70% av äldre har små eller lite större noduli i tyreoidea utan att dessa kan påvisas med vanlig klinisk undersökning.

Med de känsliga metoder för mätning av TSH som numera alla laboratorier använder, kan man påvisa även lätta avvikelser i sköldkörtelns funktion, inte bara lätt underfunktion, utan även lätt överfunktion. Nya rön har visat att även dessa ”subkliniska” avvikelser kan ha betydelse för patienten, och de har därför uppmärksammats allt mer.

Förbättrade mätmetoder och en allt större tillgång till och användning av ultraljud har påverkat utredningsgången hos patienter med sköldkörtelproblem.