Biokemiska analyser vid tyreoideasjukdom

Metoderna för bestämning av TSH och tyreoideahormoner kan skilja mellan laboratorier och därmed analysernas referensområden. Man behöver därför vara bekant med det egna laboratoriets metoder och referensområden.

Följande värden gäller detta utbildningsmaterial:

Komponent/
undersökning
Referensintervall Enhet
TSH 0,4 – 4,0 mIE/L
fritt T4 10 – 21 pmol/L
fritt T3 4,0 – 6,5 pmol/L
total T4 65 – 150 nmol/L
total T3 1,5 – 2,5 nmol/L
TPOAk (anti-TPO) < 35 enh/L
TRAk < 1,5 enh/L