Trijodtyronin – T3

  • Cirka 20% av T3 i blodet kommer direkt från tyreoidea (ungefär 5 µg/dygn)
  • Cirka 80% bildas genom omvandling (dejodering) av T4 till T3 (ungefär 25 µg/dygn)
  • Biologiskt mer aktivt än T4
  • Mätning av
    • totalmängd T3 (huvudsakligen proteinbundet)
    • fri fraktion, fritt T3 (aktivt, ej proteinbundet)
  • Känslig markör för hypertyreos

T3 har störst betydelse för effekten av tyreoideahormoner i vävnaderna. Liksom för T4 kan man mäta den fria fraktionen. Bestämning av fritt T3 har sin största betydelse för att påvisa en autonom funktion i tyreoidea och är den analys som näst efter TSH är mest känslig för att påvisa hypertyreos.

Koncentrationen av T3 i blodet kan rubbas om individen drabbas av annan svår allmänsjukdom, så att T3-värdet då tillfälligt blir sänkt.

Se även i avsnittet Hypotyreos – patientfall 3.