TSH/T4 relation vid hälsa och tyreoideasjukdom

Denna grafiska framställning illustrerar relationen mellan TSH och fritt T4 i olika kliniska situationer. De ljusblå fälten visar referensområdet för TSH respektive fritt T4. Notera att TSH kan påvisa primär hypotyreos (förhöjt TSH) men inte central/hypofysär hypotyreos (normalt eller sänkt TSH) även om man i båda fallen har lågt fritt T4. Således är TSH användbart som screening av hypotyreos enbart om hypofysen är intakt. På samma sätt förutsätter screening av hypertyreos/tyreotoxikos med hjälp av TSH att hypofysen är intakt. Sänkt TSH i kombination med förhöjt fritt T4 ses vid primär hypertyreos medan normalt eller förhöjt TSH i kombination med högt fritt T4 ses vid hypofysär hypertyreos (TSH producerande hypofysadenom ). Den senare relationen mellan TSH och fritt T4 ses även vid det ovanliga ärftliga tillståndet med resistens/nedsatt känslighet för tyreoideahormon i vävnaderna (tyreoideahormonresistens).

Hypotyreos ->