TSH – Viktigaste markör för tyreoideas funktion (forts.)

 

  • TSH sjunker vid ökande S-T4-T3 nivåer (hypertyreos, översubstitution)

Bilden visar hur ökad tillgång på T4 och/eller T3 leder till hämmad frisättning av TSH, som indikation på hypertyreos eller på höga T4-/T3-koncentrationer av annan anledning.

TSH insöndringen hämmas kraftigt redan vid lätt ökning av T4 och är således inte någon bra indikator på graden av hypertyreos, som bättre återspeglas av koncentrationerna av T4 och T3.

Man kan se en sänkning av TSH redan vid bara lindrig autonom aktivitetsökning i tyreoidea, t ex vid multinodös struma eller vid autonomt adenom. Typiskt ser man sänkt TSH i kombination med fritt T4 och fritt T3 inom respektive referensområde, s k subklinisk hypertyreos. Successivt sjunkande TSH inom referensområdet, eller inom området nedom nedre referensgränsen, talar för tilltagande grad av hypertyreos. I dessa fall kan man överväga vidare utredning med scintigrafi som då kan påvisa orsaken i form av multinodös struma eller autonomt adenom, särskilt om patienten dessutom har misstänkta symtom på hypertyreos.