Tyroxin – T4

  • Bildas och frisätts från tyreoidea
  • Molekylen har 4 jodatomer
  • Konverteras av ett dejodas-enzym till T3 ( med 3 jodatomer )
  • Viktigt för feed-back mot TSH
  • Mätning av
    – totalmängd T4 (huvudsakligen proteinbundet)
    – fri fraktion, fritt T4 (aktivt; ej proteinbundet)

Vid utredning av tyreoideas funktion kompletteras TSH ofta med bestämning av T4, endera totalmängden eller den icke proteinbundna (”fria”) fraktionen. Bestämning av fritt T4 är numera förhärskande bland laboratorierna. Komplettering av TSH med T4 har särskilt stor betydelse om man misstänker sviktande hypofysfunktion. Vid hypofysärt betingad hypotyreos (sekundär hypotyreos) är T4 lågt utan att TSH har stigit i motsvarande grad, utan ligger kvar inom eller nedom referensområdet.