TSH/T4 relation vid hälsa och tyreoideasjukdom

Denna grafiska framställning illustrerar relationen mellan TSH och fritt T4 i olika kliniska situationer. De ljusblå fälten visar referensområdet för TSH respektive fritt T4. Notera att TSH avslöjar primär hypotyreos (högt värde; normal hypofysfunktion) men inte central/hypofysär hypotyreos (normalt eller lågt värde; sviktande hypofysfunktion) även om man i båda fallen har lågt fritt T4. Således är TSH användbart som screening av hypotyreos enbart om hypofysen är intakt. På samma sätt förutsätter screening av hypertyreos/tyreotoxikos med hjälp av TSH att hypofysen är intakt. Sänkt TSH i kombination med förhöjt fritt T4 ses vid primär hypertyreos medan normalt eller förhöjt TSH i kombination med högt fritt T4 ses vid sekundär (hypofysär) hypertyreos (TSH producerande hypofysadenom ). Den senare relationen mellan TSH och fritt T4 ses även vid det ovanliga ärftliga tillståndet med resistens/nedsatt känslighet för tyreoideahormon i vävnaderna.

Hypotyreos ->