Trijodtyronin – T3

  • Cirka 20% av T3 i blodet kommer direkt från tyreoidea (ungefär 5 µg/dygn)
  • Cirka 80% bildas genom omvandling (dejodering) av T4 till T3 (ungefär 25 µg/dygn)
  • Biologiskt mer aktivt än T4
  • Mätning av
    • totalmängd T3 (huvudsakligen proteinbundet)
    • fri fraktion, fritt T3 (aktivt, ej proteinbundet)
  • Känslig markör för hypertyreos

T3 har störst betydelse för effekten av tyreoideahormonernai vävnaderna. Liksom för T4 kan man mäta den fria fraktionen. Bestämning av fritt T3 har sin största betydelse för att påvisa en autonom funktion i tyreoidea och är den analys som näst efter TSH är mest känslig för att påvisa hypertyreos vid knölstruma.

Koncentrationen av T3 i blodet kan rubbas om individen drabbas av annan svår allmänsjukdom, så att T3-värdet då tillfälligt blir sänkt.

Se även i avsnittet Hypotyreos – patientfall 3.