Multinodös struma: Tyreoideascintigrafi

Patient med upprepade supprimerade TSH, eller med tyreotoxikosmisstänkta symtom och TSH under eller i nedre delen av referensområdet, bör remitteras till tyreoideascintigrafi för att klargöra den bakomliggande orsaken till patientens hypertyreos, dvs. om det rör sig om multinodös struma, autonomt adenom eller Graves sjukdom.

Patienter < 65 år med TSH > 0.1 men utan symtom bör följas med tyreoideaprover årligen, och vid sjunkande TSH och/eller tillkomst av symtom på hypertyreos remitteras för tyreoideascintigrafi.

Vid multinodös struma visar scintigrafin typiskt flera noduli med isotopupptag, således autonoma noduli med aktiv hormonproduktion. Däremellan kan man ha andra lågaktiva noduli, eller normal tyreoideavävnad, som sekundärt till ett lågt TSH bara producerar låg mängd eller inget hormon, och inte heller tar upp isotop vid scintigrafi.

Bildtext: Tyreoideascintigrafi; multinodös toxisk struma; notera flera autonoma noduli med hög aktivitet.