Patientfall 14

24-årig kvinna som för 6 år sedan njurtransplanterats (fadern givare) pga njurhypoplasi. Har sedan dess immunosuppressiv behandling med bl.a. prednisolon, azatioprin och ciklosporin.

Har sedan 5 år en tyreoideaförstoring / knuta i tyreoidea som då utreddes. Patienten fick besked att knutan inte behövde åtgärdas.

Hon tycker nu att knutan ökat i storlek och ny utredning görs.

Lab listan avslöjar att patienten redan för 5 år sedan hade TSH 0,02 mIE/L och fritt T4 18 pmol/L.

Aktuella data
TSH: < 0,01 mIE/L
FT4: 22 pmol/L
FT3: 11 pmol/L

Vilken diagnos misstänker du?

Se svar på patientfall

Här beskrivs en patient med knuta i sköldkörteln och supprimerat TSH och ökning av framför allt T3. Detta ger misstanke om autonomt adenom som successivt utvecklats under flera års tid innan hon nu kommer till ny undersökning.