Patientfall 8

Frånsett pollenallergi tidigare väsentligen frisk 42-årig chefssekreterare, som senaste månaden besvärats av ständig hjärtklappning samt svettningar. Misstänkt sig kunna vara i tidigt klimakterium eftersom menstruationerna blivit sparsammare.

I status: vilopuls 104/min, tyreoidea lätt förstorad med jämn konsistens, ankelödem, ögonen lätt irriterade som vid konjunktivit.

Labdata

Hb 121 g/L Ca 2.77 (2,2-2,6) mmol/L
Leucocyter 3,4 x109/L Alb 36 g/L
Trombocyter 356 x109/L Kreat  44 µmol/L
Bilirubin 21 µmol/L TSH < 0.01 mIE/L
ALP 7,0 µkat/L (2.9-4.6) Fritt T4 68 pmol/L
GT 2,4 µkat/L (0.15-1.2)
ASAT 0,9 µkat/L (<0.61)
ALAT 0,8 µkat/L (< 0.76)

Hur tolkar vi detta? Diagnos?

Se svar på patientfall

Patienten presenterar typiska symtom på tyreotoxikos. Supprimerat TSH och högt fritt T4 bekräftar hypertyreos. Lätt förstorad tyreoidea med jämn konsistens utan noduli talar för diffus toxisk struma. Irritationen i ögonen är sannolikt uttryck för att sjukdomen även engagerat ögonen, så kallad endokrin oftalmopati, vilket i så fall stödjer diagnosen Graves. Ankelödem talar för hög sjukdomsaktivitet. Påverkat leverstatus med GT-ökning är inte sällsynt i sådana fall, inte heller en lätt hyperkalcemi som uppkommer på grund av en ökad omsättning av skelettvävnad med frisättning av kalcium.