Tyreotoxikos – klassiska symptom

  • Viktnedgång
  • Svettningar, värmekänsla
  • Darrningar / tremor, mest uttalat i händerna
  • Hjärtklappning / eventuellt förmaksflimmer
  • Hjärtsvikt, framför allt hos äldre
  • Trötthet
  • Muskelsvaghet
  • Psykiska och mentala symtom
  • Vid Graves sjukdom – ögonproblem (ev. pretibialt myxödem)

Ovan visas en lista på vanliga symptom vid tyreotoxikos.
Vid mer uttalad sjukdom kan blåsljud över tyreoidea auskulteras

Ökad metabolism förbränner näringsämnen och alstrar värme samt ökar syrebehovet vilket förklarar att viktnedgång, svettningar, värmekänsla, hjärtklappning och andfåddhet är vanligt. Nervsystemet blir också mera känsligt för stresshormoner. Nervositet och oro är vanligt liksom skakighet och tremor. Hos äldre patienter kan symtombilden ibland vara lite annorlunda och mer vag med trötthet, viktnedgång och kardiella symtom som mest framträdande.