TRAk, antikroppar mot TSH-receptorn

TRAk stimulerar follikelcellerna i tyreoidea och orsakar därmed hypertyreos vid Graves sjukdom.

Graves sjukdom orsakas således av en reversibel rubbning i immunsystemet, vilket medför produktion av antikroppar (TRAk). Sjukdomen är således inte orsakad av något primärt fel i tyreoidea.

Vid Graves sjukdom detekteras TRAk hos ca 95–97% med nu aktuella metoder.

TRAk kan sägas återspegla den ” immunologiska aktiviteten” vid Graves

Det finns även TRAk som har blockerande effekt på follikelcellen och som kan leda till hypotyreos, och TRAk som tycks sakna effekt. Båda dessa former av TRAk är emellertid ovanliga ur klinisk synvinkel.

Rutinmetoder för mätning av TRAk skiljer inte mellan olika former av TRAk.

Indikation:

  • Utredning av orsak till hypertyreos; misstanke om Graves sjukdom
  • Differentialdiagnos Graves sjukdom vs tyreoidit
  • Gravid kvinna som har eller tidigare har haft Graves
  • För att värdera aktivitet / förloppet vid Graves sjukdom. Om TRAk inte längre kan påvisas talar detta för ”remission”, t ex efter medicinsk behandling

Bestämning av TRAk är värdefullt för att avgöra den bakomliggande orsaken till patientens hypertyreos. TRAk kan även användas för att visa “immunologisk regress” efter medicinsk behandling eller “immunologisk progress”, spontant eller efter exempelvis radiojodbehandling.

TRAk minskar och försvinner i bästa fall efter en lyckad behandling med tyreostatika. Däremot kan TRAk vara fortsatt påvisbara efter operation eller radiojodbehandling för Graves, även om patienten behöver substitution med tyroxin för att vara eutyreoid. Om en patient i den senare kategorien blir gravid finns risken att TRAk passerar från mamman till fostret och påverkar dess sköldkörtel så att fostret kan drabbas av fetal / neonatal hypertyreos  se modulen om graviditet.