Autonomt adenom: scintigrafi

Här ses den typiska scintigrafibilden av ett autonomt adenom. Isotopupptag enbart i adenomet och komplett avsaknad av upptag i övriga delar av tyreoidea. Autonomt adenom är en isolerad benign tumör, ofta omgiven av en kapsel och med normal struktur i histologin utanför adenomet. På så sätt skiljer sig det autonoma adenomet från ett stort aktivt nodulus i en multinodös struma, där det mer är fråga om en hyperplasi som bygger upp ett nodulus.

Det kan vara svårt att på enbart scintigrafin skilja ett autonomt adenom från ett dominerande stort och aktivt nodulus i en multinodös struma. Här ger ultraljud bra kompleterande information och stöd för diagnosen autonomt adenom om man kan visa att det finns en isolerad resistens, som motsvarade det scintigrafiska fyndet, och att övriga delar av tyreoidea har helt normal struktur. Vid multinodös knölstruma kan ultraljud påvisa noduli även i andra delar av tyreoidea.