Indikation för tyreoideascintigrafi

  • Utredning vid tyreotoxikos / supprimerat TSH
  • Differentialdiagnoser:
    • Graves sjukdom
    • Toxiskt adenom
    • Toxisk knölstruma
    • Tyreoidit: subakut/tyst (hämmat upptag i inledningsfasen)

På senare tid har indikationen för att göra scintigrafi ändrats. Skälet är tillkomst av bättre möjligheter att bedöma tyreoideas funktion genom känsligare TSH-metoder, samt genom tillkomst och användning av ultraljud. Scintigrafi kvarstår dock som utredningsmetod vid lågt och supprimerat TSH.

Enighet finns dock om att scintigrafi skall göras om TSH är supprimerat eller sänkt och inte kan förklaras av annan orsak. Scintigrafi kan då ge värdefull information om den bakomliggande sjukdomen i tyreoidea då scintigrafibilden ofta är typisk för de vanligaste orsakerna till tyreotoxikos.