Cytologisvar och handläggning i primärvården, forts.

Numera lämnar cytologen vanligen en värdering av sina fynd efter ett schema (Bethesda klassifikationen) som fastställdes av specialister vid en kongress i Bethesda.

Otillräckligt utbyte (I) Ompunktion/ev med ultraljud inom 3 mån
Benignt (II) Beroende av diagnos. Vanligen kolloidknuta, remiss till kirurg vid symtom
Oklart fynd/Atypi (III) Remiss till kirurg
Follikulär neoplasi eller
misstanke om (IV)
Remiss till kirurg
Misstänkt malignt (V) Remiss till kirurg
Malignt (VI) Remiss till kirurg

Ovanstående rekommenderad handläggning är baserad på den cytologiska bedömningen enligt den s.k. Bethesda klassifikationen med gradering av fynden i en sexgradig skala, I-VI.