Palpabel resistens

Bilden visar en schematiserad algoritm för utredning av en palpabel, isolerad, resistens i tyreoidea med utgångspunkt från tyreodeafunktionen, återspeglat av TSH.