Patientfall 14

24-årig kvinna som för 6 år sedan njurtransplanterats (fadern givare) pga njurhypoplasi. Har sedan dess immunosuppressiv behandling med bl.a. prednisolon, azatioprin och ciklosporin.

Har sedan 5 år en tyreoideaförstoring / knuta i tyreoidea som då utreddes. Patienten fick besked att knutan inte behövde åtgärdas.

Hon tycker nu att knutan ökat i storlek och ny utredning görs.

Lab listan avslöjar att patienten redan för 5 år sedan hade TSH 0,02 mIE/L och fritt T4 18 pmol/L.

Aktuella data
TSH: < 0,01 mIE/L
FT4: 22 pmol/L
FT3: 11 pmol/L

Vilken diagnos misstänker du?

Se svar på patientfall

Här beskrivs en patient med knuta i sköldkörteln och supprimerat TSH och ökning av framför allt T3. Detta ger misstanke om autonomt adenom som successivt utvecklats under flera års tid innan hon nu kommer till ny undersökning. Bör kompletteras med TRAk med bakgrund av ung ålder.