Finnålsbiopsi och Ultraljud

Vid utredning av resistens hos patient med normalt TSH är syftet att avgöra om det är en benign eller malign förändring.

Finnålspunktion för cytologisk diagnos görs vid

  • Alla palpabla solitära resistenser i tyreoidea
  • Tillväxt av känd struma
  • Knöl och tidigare strålning mot halsen
  • Oklart undersökningsfynd vid ultraljud eller annan bilddiagnostik

Finnålsbiopsi för cytologisk diagnos är central för att värdera om en process är malign eller benign. Man skall dock vara medveten om att det finns begräsningar med denna diagnostik och att man inte med säkerhet kan diagnosticera alla maligna förändringar. Cytologi är också en värdefull diagnosmetod vid misstanke om tyreoidit, både autoimmun (lymfocytär) och subakut (jätteceller).

Med en ökad användning av ultraljud, CT och MR, och även PET (positronemissionstomografi), upptäcks allt fler resistenser i tyreoidea, även icke palpabla s k tyreoideaincidentalom. Värdering med ultraljud, och oftast även punktion, behövs som regel för att avgöra fyndets natur. Strukturer som vid ultraljud bedöms ha oregelbunden avgränsning, mikroförkalkningar, nedsatt ekogenicitet (hypoechogena) eller vara ”mer höga än breda” i transversalplanet är malignitetssuspekta. Fyndens allvarlighetsgrad klassificeras numera både vid cytologi (enligt Bethesta) och vid ultraljud (enligt EU-TIRADS).

Ultraljudsledd punktion ger mer pålitliga resultat än palpationsstyrd punktion framför allt vid en resistens med både solid och cystisk komponent. Som tumregel anges att resistenser över 1 cm alltid skall undersökas med cytologi medan ultraljudsfyndet avgör om cytologi är nödvändigt vid resistenser mindre än 1 cm i diameter. Vid förekomst av riskfaktorer för att utveckla maligna förändringar i tyreoidea, t ex tidigare strålexposition mot halsen, bör cytologi alltid utföras.

PET används alltmer vid handläggning av patienter med diverse former av maligniteter. Stundtals ser man även här som bifynd ett fokalt upptag i tyreoidea, varav cirka 30% visat sig vara en malign förändring, vilket motiverar punktion för cytologisk diagnos av ett sådant fokalt fynd. Diffust bilateralt upptag på PET talar däremot för tyreoidit.