Diagnostiska metoder

  • Scintigrafier

  • Ultraljud med markering av strukturer


  • Ultraljud av normal sköldkörtel


  • Ultraljud med knöl baktill i höger lob


  • Datortomografi av övre thorax med stor knölstruma som komprimerar och förskjuter luftstrupen