Cytologisvar och handläggning i primärvård

Kronisk lymfocytär tyreoidit
(Hashimoto)
Kontroll och eventuell behandling på vårdcentralen
Kolloidnodulus, knölstruma Kontroll vårdcentralen alt. vid lokala trycksymptom remiss till kirurg
Subakut tyreoidit
(de Quervain)
Kontroll och eventuell behandling på vårdcentralen
Cysta Kontroll vårdcentralen (recidiverande cysta – remiss till kirurg)
Follikulär neoplasi
(adenom eller cancer?)
Remiss kirurg
Primär tyreoideacancer Remiss kirurg
Metastas Remiss kirurg
Lymfom Remiss kirurg/onkolog

Tillstånd av benign typ kan många gånger handläggas i primärvården medan påvisade eller misstänkta maligna tillstånd skall till kirurg eller onkolog. Detta översiktliga schema kan vara till hjälp som vägledning för handläggning av några olika tillstånd i tyreoidea.