Subklinisk tyreotoxikos

 • Man bör reagera på bekräftat sänkt TSH och normalt fritt T4 och fritt T3.
  • Konfirmera med nytt prov att TSH inte bara tillfälligt är sänkt
 • Överväg om scintigrafi skall utföras.
  • Indikerar i dessa fall ofta ett eller flera autonoma noduli
 • Orsaker till lab–mässig subklinisk hypertyreos:
  • Uni- eller multinodös struma
  • Autonomt adenom
  • Graves sjukdom
  • Inledningsfasen av tyreoidit
  • Tyroxin (över-) substitution
  • Jod inducerad hypertyreos, ofta övergående (t ex efter jodkontrast)

Med tillgång till nya känsliga metoder för analys av TSH finner vi allt fler patienter som har ett sänkt värde. Man skall då i första hand ta om provet efter ett par månader eftersom andra sjukdomar eller medicinering kan påverka TSH.

Om man bekräftar lågt värde bör man alltid överväga scintigrafi hos patient där t ex medicinering (tyroxin/trijodtyroinin, eller jodinnehållande läkemedel t.ex.amiodaron) inte kan förklara värdet. Ofta påvisas då någon form av förändring i tyreoidea som förklarar det låga TSH-värdet.

Resultat från studier publicerade under senare år visar på att även lättare former av hypertyreos är ogynnsamt avseende kardiovaskulär sjukdom, särskilt om TSH ligger < 0,10 mIE/L vilket har förknippats med både ökad morbiditet och mortalitet.

Läkemedelsinteraktioner ->