Bedömning hos ögonspecialist

 • Nydebuterade ögonsymtom hos Graves-patient där oftalmopati misstänks

Akutremiss vid:

 • Dubbelseende
  • Nytillkommet
  • Tilltagande
 • Uttalad / symtomgivande exoftalmus
  • Oförmåga att sluta ögonlocken
  • Uttorkning av cornea / smärta
 • Synnedsättning
  • Nytillkommen
  • Snabb försämring

De flesta fall av oftalmopati är lindriga och kan förbättras när man har en god kontroll över patientens sköldkörtelfunktion och undviker hypotyreos och svängningar i tyreoideastatus.

Å andra sidan kan en svår oftalmopati vara ett starkt hot mot patientens syn. I dessa fall är det viktigt med bedömning av ögonspecialist för värdering av visus, färgseende och eventuell stas kring synnervsutträdet till retina. Således skall patienter med subjektivt nedsatt synskärpa, dubbelseende och uttalad exoftalmus, med risk för uttorkning och corneaskada, få akut remiss för undersökning av ögonläkare.

Vid medelsvåra och svåra fall kompletteras behandlingen – specialistbedömning – med per oralt eller parenteralt kortison. Vid utebliven effekt och hotat visus p g a tryck mot nervus opticus kan en kirurgisk dekompression av orbita bli aktuell.

Graviditet och Tyreoideasjukdom ->