Oftalmopati vid Graves sjukdom

Immunologisk process i orbita

 • Lätta symtom (flertalet):
  • Skavkänsla
  • Rodnad i konjunktiva
  • Ökat tårflöde
  • Ljuskänslighet
 • Medelsvåra (15 %)
  • Stramningskänsla vid blick uppåt
  • Smärta
  • Ögonmuskelpåverkan
  • Periorbital svullnad
 • Svåra symtom (5 %)
  • Dubbelseende
  • Synnedsättning
  • Exoftalmus/corneala symtom

Riskfaktorer

  • Hög sjukdomsaktivitet / höga TRAk
  • Bristfälligt kontrollerad tyreoideafunktion
  • Rökning
  • Hypotyreos (även lindrig eller tillfällig)

Ögonsymtom vid tyreotoxikos utgörs dels av rent sympatikotona besvär med retraktion av de övre ögonlocken, dels av den inflammatoriska processen vid endokrin oftalmopati på grund av Graves sjukdom. Det senare är en immunologiskt orsakad inflammatorisk reaktion med svullnad som drabbar mjukdelsvävnad inklusive fett och muskler i orbita och som leder till försämrat avflöde av blod och lymfa ur orbita.

Man kan för enkelhetens skull klassificera symtomen som lätta, medelsvåra eller svåra. Vid svåra symtom kan svullnaden i orbita medföra en kompression av ögonnerven med risk för påverkan av visus och färgseende.

Vid bedömning av ögonstatus kan besvären också värderas efter grad av inflammatorisk aktivitet och efter hur allvarliga symtomen är.

Exoftalmus är ett klassiskt symtom som oftast är dubbelsidigt men som kan vara asymmetriskt eller ensidigt så att det ser ut som om bara ett öga är drabbat. Exoftalmus uppkommer inte hos alla med oftalmopati. Om inte ögonbulben kunnat skjutas framåt, d v s exoftalmus, föreligger det i alla fall en minst lika stor eller större risk för tryck mot ögonnerven.

Förutom påverkad synskärpa är dubbelseende på grund av svullnad och stramhet i en eller flera ögonmuskler också ett väldigt handikappande symtom.