Diagnostik av tyreotoxikos

  • Supprimerat TSH, förhöjt fritt T4/fritt T3
  • Vid Graves sjukdom:
    • diffus struma (ej obligat)
    • infiltrativa ögonsymtom (ej obligat)
    • påvisbara TRAk (hos de flesta)

Misstanken om tyreotoxikos stöds av ett supprimerat TSH. Graden av hypertyreos återspeglas bättre av T4 och T3, det senare inte sällan mer utslagsgivande än T4.

Vid bekräftad misstanke, blir nästa steg att avgöra vilken bakomliggande sjukdom i sköldkörteln det rör sig om. Vid oklarhet ger tyreoideascintigrafi god vägledning avseende de vanligaste orsakerna (Graves, knölstruma, autonomt adenom, tyreoidit).

I differentialdiagnostiken av den bakomliggande tyreoideasjukdomen talar normalstor eller diffust förstorad tyreoidea för Graves, liksom om patienten har endokrin oftalmopati. TSH receptorantikroppar, TRAk, kan påvisas hos omkring 95 % av alla patienterna med Graves.

Se även Fysiologi – bild 13 om värdering av TSH och T4 i andra situationer.