Behandling: operation

  • Yngre patienter med uttalad sjukdom
  • Vid recidiv efter tidigare medicinsk- eller radiojodbehandling
  • Snar graviditetsönskan
  • Stor struma
  • Malignitetsmisstanke
  • Innebär i allmänhet total tyreoidektomi – tyroxin insätts då direkt efter operation
  • Förbehandling med tyreostatika + tyroxin behövs så att patienten är eutyreoid vid operation

Den kirurgiska behandlingen av Graves sjukdom innebär numera som regel att hela körteln tas bort, varvid patienten blir livslångt beroende av substitution med tabletter med sköldkörtelhormon.

Indikationen för att välja operation är individuell men samtidig förekomst av, eller skälig misstanke om tumör i körteln är viktiga indikationer.

Patienten blir informerad om de kirurgiska riskerna för skada på stämbandsnerver och bisköldkörtlar, vilket förekommer i någon eller några procent av alla opererade fall.