Patientfall 9: Graves

Från din vårdcentral har du remitterat en 58-årig kvinna, rökare, för radiojodbehandling av tyreotoxikos. Patienten fick behandling för knappt 3 månader sedan och har påbörjat tyroxinbehandling (50 μg dagligen). Hon återremitteras nu till dig för uppföljning.

Patienten ringer och klagar över att hon blivit svullen i ögonlocken och att hon ser sämre, särskilt med det ena ögat.
Hon får lämna nya tyreoideaprover som visar att TSH är 11 mIE/L.

Hur ser du på detta?

Se svar på patientfall

Patientens symtom från ögonlock och syn måste nu tolkas som endokrin oftalmopati. Hon är laboratoriemässigt hypotyreotisk, hennes tyroxindos på 50 µg är otillräcklig och skall ökas omgående.

Hennes uppgift om att hon ser sämre behöver noga utvärderas, således snar kontakt med ögonläkare för bedömning.

Rökning ökar risken för oftalmopati; det är väsentligt att patienten slutar röka!