Exempel på tyreoideaassocierade
autoimmuna sjukdomar

  • Atrofisk gastrit (B12-brist)
  • Addisons sjukdom
  • Typ 1-diabetes
  • Vitiligo
  • RA
  • Celiaki
  • Sjögrens syndrom
  • Alopeci

Exempel på andra sjukdomar som kan associeras med autoimmun tyreodit och hypotyreos, men också med hypertyreos på grund av Graves sjukdom.