Psykiska symtom är vanliga vid tyreotoxikos

  • Depressivitet
  • ”Kort stubin”
  • Konfliktbenägenhet
  • Nervositet
  • Oorganiserat, rastlöst beteende – ”får inget gjort”
  • Samlivsproblem
  • Uttalad asteni
  • Personlighetsförändring

Ovan visas en lista på andra vanliga symtom vid tyreotoxikos som ibland har stor betydelse för patienten, rent personligt, inom familjen, eller på arbetsplatsen. I vissa fall kan problem kvarstå lång tid – men har dock god prognos.