Andra sällsynta former

Bakteriell tyreoidit: Bakteriell infektion i tyreoidea med kraftig lokal reaktion, svängande feber men sällan rubbad sköldkörtelfunktion. Fall för bedömning på akutmottagning med finnålsbiopsi för diagnos och bakterieodling inför behandling med antibiotika.

Riedel tyreoidit: Mycket sällsynt tillstånd. Inflammation med fibrotiserande inslag som påverkar inte bara tyreoidea utan även omgivande strukturer. Lokala symtom med strama vävnader dominerar; hypotyreos i en del fall. Autoantikroppar av oklar patogenetisk betydelse hos c:a 50 %. Antiinflammatorisk behandling kan provas; tamoxifen har rapporterats var av värde. Ibland krävs kirurgi.

Tyreotoxikos / Graves ->