Andra sällsynta former

Bakteriell tyreoidit: Bakteriell infektion i tyreoidea med kraftig lokal reaktion, svängande feber men sällan rubbad sköldkörtelfunktion. Fall för bedömning på akutmottagning med finnålsbiopsi för diagnos och bakterieodling inför behandling med antibiotika och eventuellt dränage vid abscess.

Riedel tyreoidit: Mycket sällsynt tillstånd. Inflammation med fibrotiserande inslag som påverkar inte bara tyreoidea utan även omgivande strukturer. Lokala symtom med strama vävnader dominerar; hypotyreos i en del fall. Autoantikroppar av oklar patogenetisk betydelse hos c:a 50 %. Antiinflammatorisk behandling kan provas; tamoxifen har rapporterats var av värde. Ibland krävs kirurgi.

Tyreotoxikos / Graves ->