Subakut tyreoidit

 • Sannolikt virusassocierad sjukdom, som initialt kan ha ilsket förlopp med lokala smärtor och inflammatoriska tecken
 • Ofta toxiska symtom p g a hormonläckage inledningsvis
 • Övergång i tillfällig hypotyreos ( ej alltid ) innan normalisering av hormonnivåerna
 • Som regel utläkning till normala förhållanden, även om det ibland kan ta tid – månader
 • Exacerbationer inte ovanligt under förloppet; kan då drabba andra delar av körteln
 • Kontrollera inflammationsmarkörer (SR, CRP, B-Leukocyter) och tyreoideaprover
 • Cytologi vid tveksamhet för säker diagnos (jätteceller) – bäst utbyte i tidig fas av förloppet
 • Beta–blockare vid toxiska symtom
 • ASA eller NSAID vid lindriga inflammatoriska symtom
 • Glukokortikosteroid vid kraftigare symtom
  • t ex prednisolon 30 mg/d; minska dagsdosen med 5 mg varje ny vecka; dosjustera beroende på inflammatoriska symtom
 • Tyroxin – eventuellt övergående behov, bestående hypotyreos hos endast 1- 5 %
 • Följ upp med TSH bestämning några månader efter tillfrisknandet.

Som behandling kan man ge betablockerare mot symtom på tyreotoxikos, samt inflammationsdämpande för de lokala symtomen. I lindriga fall kan NSAID vara tillräcklig behandling under några veckor upp till 1 månad. Vid mer uttalade symtom som feber och palpationsömhet bör behandling ges med glukokortikoider, initialt 30 mg prednisolon som titreras ned inom en månad, ibland under lite längre tid. Snabb symtomlindring, efter 1 till 2 dygn, kan förväntas efter start med prednisolon om diagnosen är korrekt.