Tidsförlopp

Bilden visar schematiskt tidsförloppet vid olika former av tyreoidit. Den subakuta har en relativ kort toxisk fas; patienten återfår oftast normal ämnesomsättning inom några månader.

Vid post-partum tyreoidit, liksom vid tyst tyreoidit, får patienten en kort toxisk fas, cirka 1 månad innan en längre hypotyreotisk fas tar vid. Här kan tyroxinbehandling initieras för att efter 6–12 månader seponeras under fortsatt kontroll. Vid så kallad Hashitoxikos är den toxiska fasen ännu kortare innan en permanent underfunktion tar vid.