Autoimmun tyreoidit (forts.)

Tyst tyreoidit

  • Övergående tyreotoxikos
  • Lågt isotopupptag
  • Övergång i hypotyreos
  • Restitution – ofta spontan utläkning – kontrollfall

Post-partum tyreoidit

  • 5 % av förlösta
  • Kortvarig, några veckor, toxisk fas
  • Övergång i hypotyreos
  • Bestående hypotyreos hos några – c:a 10 %
  • Risk för återinsjuknande vid ny graviditet
  • TPOAk predikterar risk

Det finns även fall av autoimmun tyreoidit med ett lindrigare, övergående angrepp på körteln, ofta kallad tyst tyreoidit, som kan uppkomma spontant, och som även ses hos kvinnor efter graviditet, så kallad post-partum tyreoidit. Förloppet är likartat men i dessa fall är restitution av sköldkörtelns funktion relativt vanlig.